Artykuły

Sortuj według

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie Mediami, Tom 2, Numer 1, s. 17–28
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/23540214ZM.14.002.3115

Profesjonalizacja zawodu dziennikarza w obliczu konwergencji mediów

Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7, Numer 2, s. 79-95
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.006.10928

Autopromocja i budowanie marki osobistej na portalu Instagram na tle kultury narcyzmu. Analiza zjawiska na podstawie badania dziesięciu najpopularniejszych profili w serwisie

Zarządzanie Mediami, 2018, Tom 6, Numer 1, s. 25-40
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/23540214ZM.18.003.9025

Z życia naukowego

Rola Facebooka w społeczeństwie informacyjnym

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 4 (240), s. 241-242
Data publikacji online: 20 grudnia 2019

Recenzje

Sprawozdania

Inne

Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd”

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 4 (212), s. 168-169
Data publikacji online: 14 grudnia 2012