Łukasz Afeltowicz

W kręgu idei

Sortuj według

Zalew irracjonalności? Niekoniecznie. O zaufaniu do nauki i jej autorytecie rozmawiają Łukasz Afeltowicz i Piotr Urbanowicz

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 2 (36), s. 214–223
Data publikacji online: 5 grudnia 2018
DOI 10.4467/20843860PK.18.013.9191