Artykuły

Sortuj według

Książęta i namiestnicy. Historycznoustrojowa glossa do Janusza Bieniaka wizji ustroju drugiej monarchii piastowskiej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 4, s. 471–486
Data publikacji online: 30 marca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.16.024.6324

Pomnikowa edycja nowożytnych chłopskich rozrządzeń ostatniej woli (Testamenty chłopów polskich od drugiej połowy XVI do XVIII wieku, oprac. i wyd. Janusz Łosowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, 519 s.)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 1, s. 123-126
Data publikacji online: 15 czerwca 2016

The Chronicle of Research and Scholarly Events in Legal and Constitutional History at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in 2015

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 1, s. 127-134
Data publikacji online: 15 czerwca 2016

The Melkites and their law between Byzantium and Islam: Wykład prof. Johannesa Pahlitzscha na Seminarium Śródziemnomorskim Instytutu Historii UJ

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 1, s. 135-138
Data publikacji online: 15 czerwca 2016

The Chronicle of Research and Scholarly Events in Legal and Constitutional History at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in 2014

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 3, s. 327–332
Data publikacji online: 20 października 2015

Obsada funkcji prepozyta i radców Kolegium Prawniczego Uniwersytetu Krakowskiego w latach  1628–1657 (według rachunków Kolegium z lat 1628–1694)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 1, s. 181–192
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.013.2254

Górnołużyccy villici w pierwszej połowie XIII wieku: włodarze, sołtysi czy wójtowie?

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 1, s. 1-29
Data publikacji online: 20 czerwca 2013
DOI 10.4467/20844131KS.13.001.1156

Obsada funkcji prepozyta i radców Kolegium Prawniczego Uniwersytetu Krakowskiego w latach 1657–1780 w świetle jego ksiąg rachunkowych

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 2, s. 257–277
Data publikacji online: 30 sierpnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.014.8778

Princes and Governors: The Legal-Historical Glossa to the Janusz Bieniak’s Conception of a Constitutional Order in the Second Piasts’ Monarchy

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt specjalny, wersja anglojęzyczna 2018, s. 29–46
Data publikacji online: 5 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.030.9118

Liber primus. Anmerkungen zum Roten Buch als dem ersten Stadtbuch von Görlitz (1305–1343)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 4, s. 425–466
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.037.9479

II Seminarium projektu badawczego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Fontes Iuris Lusatiae Superioris Vetustissimi” w Zgorzelcu, 5–6 września 2018 roku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 4, s. 595–597
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.046.9488

Konferencja „Internationale Tagung zur mittelalterlichen Schriftlichkeit. Stadtbücher – Die Erforschung kommunalen Handelns im Spiegel administrativer Schriftlichkeit”, Zgorzelec/Görlitz 6–8 września 2018 roku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 4, s. 599–603
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.047.9489

Recenzje

Kronika wydarzeń naukowych

Promocja edycji najstarszych ksiąg grodzkich krakowskich w Polskiej Akademii Umiejętności

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 4, s. 545-547
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.038.12763

The Chronicle of Research and Scholarly Events in Legal and Constitutional History at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in 2019

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 413-420
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.030.12526

Kronika naukowa za rok 2013

The Chronicle of Research and Scholarly Events in Legal and Constitutional History at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in 2013

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 4, s. 663–668
Data publikacji online: 12 maja 2015

Kronika wydarzeń naukowych

The Chronicle of Research and Scholarly Events in Legal and Constitutional History at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in 2016

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 189–196
Data publikacji online: 5 lipca 2017

The Chronicle of Research and Scholarly Events in Legal and Constitutional History at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in 2018

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 3, s. 441-449
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.017.10938

The Chronicle of Research and Scholarly Events in Legal and Constitutional History at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in 2017

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 3, s. 413–419
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.027.9053

„Unie międzypaństwowe w dziejach dawnej Rzeczypospolitej” oraz „Parlamentaryzm dawnej Rzeczypospolitej”. Panele dyskusyjne na III Kongresie Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 3, s. 421–424
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.028.9054

Kronika

Kronika naukowa za rok 2011

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 1, s. 97-119
Data publikacji online: 20 października 2012

A chronicle of research in legal and constitutional history at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in 2012

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 1, s. 71-75
Data publikacji online: 20 czerwca 2013