Informacje o autorze:

Ks. Leszek Poleszak – sercanin, doktor teologii, rektor Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach, członek Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości. W pracy naukowej zajmuje się teologią Najświętszego Serca Jezusowego oraz duchowością.

Artykuły

Sortuj według

Od redakcji

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 1 (36), s. 7-8
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.001.10630

Od redakcji

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 1 (38), s. 7-8
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.015.12132

Od redakcji

Sympozjum, nr 1 (40) , s. 7-8
Data publikacji online: 31 maja 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.001.13714

Od redakcji

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 2 (37), s. 7-8
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.020.11422

Od redakcji

Sympozjum, nr 2 (41) , s. 7-8
Data publikacji online: listopad 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.015.14695

Od redakcji

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 2 (39), s. 7-8
Data publikacji online: 27 listopada 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.016.12947

Od redakcji

Sympozjum, nr 1 (42) 2022, s. 7-8
Data publikacji online: czerwiec 2022
DOI 10.4467/25443283SYM.22.001.15815

Od redakcji

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 7-8
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.036.9747

Od redakcji

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 7-8
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.037.9748

Niektóre aktualne wyzwania  dla życia zakonnego

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 73-87
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.004.9685

Rola kierownictwa duchowego w uświęceniu człowieka

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 115-128
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.023.9704

Zarys rozwoju teologii duchowości  w odrodzonej Polsce. Sprawozdanie z sympozjum naukowego  zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Teologów  Duchowości nt. Życie duchowe w odrodzonej Polsce,  Częstochowa, 2 grudnia 2017 roku 

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 209-223
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.010.9691

Recenzja: Tadeusz Drozdowicz, Poznaj Serce Jezusa, Warszawa 2017 

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 283-286
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.014.9695

Sprawozdanie z sympozjum naukowego Z otwartym sercem i umysłem. Charyzmat sercański dzisiaj,  Stadniki, 5 maja 2018 roku

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 293-299
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.016.9697

Recenzja: Paweł Warchoł, Krew i woda dar Miłości miłosiernej. Studium historyczno-teologiczne przebitego boku Chrystusa w literaturze teologicznej i duchowej, Warszawa 2015

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 287-290
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.033.9714

Sprawozdanie z sympozjum naukowego Kapłańskie Serce Jezusa, Kraków, 8 listopada 2018 roku

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 295-300
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.035.9716

SERCE JEZUSA SZKOŁĄ ŚWIĘTOŚCI

Poświęcenie się Bożemu Sercu jako forma kultu Najświętszego Serca Jezusowego

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 1 (38), s. 111-125
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.007.12124

ARTYKUŁY

Vita consacrata come opera dello Spirito Santo

Sympozjum, nr 1 (40) , s. 131-158
Data publikacji online: 31 maja 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.009.13722

Idea wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa we współczesnym świecie

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 1 (36), s. 225-235
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.013.10642

Il Dio Trinitario come principio della vita consacrata

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 1 (38), s. 171-206
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.010.12127

Sorgenti cristologiche della vita consacrata

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 2 (39), s. 83-123
Data publikacji online: 27 listopada 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.022.12953

Dialog w życiu konsekrowanym w aspekcie realizacji ślubu posłuszeństwa oraz życia wspólnotowego

Sympozjum, nr 2 (41) , s. 147-165
Data publikacji online: listopad 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.023.14703

Formacja do ślubu ubóstwa w Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego

Sympozjum, nr 1 (40) , s. 211-228
Data publikacji online: 31 maja 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.012.13725

Wymiar wspólnotowy życia zakonnego

Sympozjum, nr 1 (42) 2022, s. 125-135
Data publikacji online: czerwiec 2022
DOI 10.4467/25443283SYM.22.007.15821

Źródła odnowy życia konsekrowanego

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 2 (37), s. 235-250
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.032.11434

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Recenzja: Dawid Neuhold, Missione e Chiesa. denaro e nazione. Quattro prospettive su Léon Dehon. fondatore dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù, Bologna 2020, ss. 475

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 1 (38), s. 253-256
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.013.12130

Sprawozdanie z sympozjum naukowego Maryja w teologii i sztuce chrześcijańskiej, Stadniki, 6 maja 2021 roku

Sympozjum, nr 1 (40) , s. 237-245
Data publikacji online: 31 maja 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.014.13727

Sprawozdanie z sympozjum naukowego Serce Jezusa szkołą świętości, Stadniki, 7 maja 2020 roku

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 1 (38), s. 257-262
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.014.12131

Sprawozdanie z sympozjum naukowego W służbie życiu i miłości, Kraków, 28 października 2021 roku

Sympozjum, nr 2 (41) , s. 243-248
Data publikacji online: listopad 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.026.14706

Sprawozdanie z sympozjum naukowego Synodalność w życiu i misji Kościoła, Kraków, 5 maja 2022 roku

Sympozjum, nr 1 (42) 2022, s. 151-157
Data publikacji online: czerwiec 2022
DOI 10.4467/25443283SYM.22.009.15823

Sprawozdanie z sympozjum naukowego διάΛογος – Jak się spotykać, by odnaleźć Boga?, Stadniki, 5 listopada 2020 roku

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 2 (39), s. 179-184
Data publikacji online: 27 listopada 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.026.12957

Sprawozdanie z sympozjum naukowego Idźcie i głoście. Misyjny wymiar ewangelizacji, Kraków, 7 listopada 2019 roku

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 2 (37), s. 253-257
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.033.11435

Sprawozdanie z sympozjum naukowego Na progu słowa. Odkryć na nowo sens milczenia, Kraków, 25 maja 2019 roku

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 1 (36), s. 333-339
DOI 10.4467/25443283SYM.19.019.10648