CV:

Ks. Janusz Królikowski, dr hab., prof. UPJPII; kapłan diecezji tarnowskiej; od 2014 roku dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie (UPJPII). W latach 1991-1996 studiował teologię na uczelniach rzymskich: Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża (doktorat w 1995 roku), Papieskim Instytucie Wschodnim, Instytucie św. Tomasza Uniwersytetu Angelicum. W 2003 roku habilitował się w zakresie teologii dogmatycznej w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W latach 1996-2009 wykładał teologię w Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, a od 1997 roku wykłada teologię dogmatyczną w Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie. Od 2010 roku wykładowca mariologii w Instytucie Maryjno-Kolbiańskim „Kolbianum” w Niepokalanowie. Członek Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, Towarzystwa Teologów Dogmatyków, Polskiego Towarzystwa Teologicznego Oddział w Tarnowie, członek zwyczajny Międzynarodowej Papieskiej Akademii Maryjnej w Rzymie. Autor licznych publikacji teologicznych.

Artykuły

Sortuj według

Chrześcijanie i Europa jutra 

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 89-104
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.005.9686

Kościół na wzór Chrystusa. Aspekt chrzcielny zagadnienia

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 145-162
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.025.9706

Powołanie do kapłaństwa: dar, decyzja, odpowiedzialność

Głód ducha i sens powołania – próba diagnozy

Sympozjum, nr 2 (43) 2022, s. 107-122
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/25443283SYM.22.016.17384

SYNODALNOŚĆ W ŻYCIU I MISJI KOŚCIOŁA

Geneza i przygotowania do nowego Synodu Biskupów poświęconego synodalności

Sympozjum, nr 1 (42) 2022, s. 73-90
Data publikacji online: czerwiec 2022
DOI 10.4467/25443283SYM.22.005.15819

MARYJA W TEOLOGII I SZTUCE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Maryja i współczesny problem ciała

Sympozjum, nr 1 (40) , s. 39-54
Data publikacji online: 31 maja 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.004.13717

SERCE JEZUSA SZKOŁĄ ŚWIĘTOŚCI

Intronizacja Najświętszego Serca Jezusowego i jej znaczenie teologiczne

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 1 (38), s. 11-27
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.001.12118

Idźcie i głoście. Misyjny wymiar ewangelizacji

Maryja „typus Ecclesiae” i ewangelizacja

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 2 (37), s. 117-140
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.026.11428

Na progu słowa. Odkryć na nowo sens milczenia

Milczenie wobec tajemnicy Boga i teologia

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 1 (36), s. 119-142
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.007.10636

ARTYKUŁY

Królewskość Jezusa Chrystusa w opisie męki w Ewangelii św. Jana

Sympozjum, nr 2 (41) , s. 121-146
Data publikacji online: listopad 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.022.14702

Sztuka, twórczość artystyczna i modlitwa

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 2 (39), s. 125-139
Data publikacji online: 27 listopada 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.023.12954