Informacje o autorze:

Ks. dr Robert Ptak, sercanin, wykładowca teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach; członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Polsce.

Artykuły

Sortuj według

Nowa ewangelizacja w Ecclesia in Europa Jana Pawła II

nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 147-160
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.007.9688

Sakrament chrztu w służbie communio ecclesiae. Teologiczne i prawne aspekty kanonów 849-878 KPK (1983)

nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 163-182
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.026.9707

Recenzja: Roman Rożdżeński, Ateizm, czyli wiara negatywna, Kraków 2016 

nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 301-304
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.015.9696

Sprawozdanie z seminarium naukowego Splendor veritatis a postprawdy w dzisiejszym świecie,  Lublin, 24 marca 2018 roku 

nr 1 (34) Charyzmat sercański dzisiaj, s. 301-304
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.017.9698

Recenzja: Krzysztof Porosło, Robert J. Woźniak (red.), Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła, Kraków 2018

nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 291-294
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.034.9715

ARTYKUŁY

Rola Ducha Świętego w zbawczym wydarzeniu Jezusa Chrystusa

nr 1 (36), s. 173-184
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.010.10639

Ofiara eucharystyczna w życiu Kościoła

nr 1 (42) 2022, s. 137-147
Data publikacji online: czerwiec 2022
DOI 10.4467/25443283SYM.22.008.15822