CV:

Ks. dr Michał Klementowicz, adiunkt Katedry Homiletyki w Instytucie Liturgiki i Homiletyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Artykuły

Sortuj według

Głoszenie słowa Bożego podstawowym zadaniem kapłana

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 61-75
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.020.9701