Informacje o autorze:

Ks. Krzysztof Napora, sercanin, doktor nauk biblijnych; absolwent Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach, Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Pontificio Istituto Biblico w Rzymie, Rothberg International School Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie oraz École biblique et archéologique française de Jérusalem (EBAF); od 2012 pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Nauk Biblijnych KUL.

Artykuły

Sortuj według

Abraham – Apostoł z Księgi Rodzaju

Sympozjum, 2018 - Tom XXII, nr 2 (35) Kapłańskie serce Jezusa, s. 131-144
Data publikacji online: 7 grudnia 2018
DOI 10.4467/25443283SYM.18.024.9705

Na progu słowa. Odkryć na nowo sens milczenia

Milczenie Boga w Biblii Hebrajskiej

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 1 (36), s. 11-30
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.002.10631