Artykuły

Sortuj według

Rewolucja w okowach tradycji. Szkic z dziejów reform prawa małżeńskiego majątkowego w Europie w pierwszej połowie XX wieku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 223-236
Data publikacji online: 2011

The Austrian matrimonial property law as applied in the practice of Cracow notary public offices (1918–1939)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 1, s. 37-44
Data publikacji online: 20 czerwca 2013
DOI 10.4467/20844131KS.13.003.1158