Artykuły

Sortuj według

Ustawodawstwo wewnętrzne w zakonie templariuszy wobec przestępstw i naruszeń dyscypliny zakonnej

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 1, s. 93–109
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.006.2247

Ksiądz – urzędnik czy kapłan, czyli o reformach stosunków administracyjnych duchowieństwa rzymskokatolickiego w Galicji w dobie józefinizmu

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 2, s. 155-161
Data publikacji online: 2008

Ideologiczne podstawy reform terezjańsko-józefińskich

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 111-119
Data publikacji online: 2011

Règles du droit pénal polonais dans la période de l’entre-deux-guerres

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 1, s. 45-50
Data publikacji online: 20 czerwca 2013
DOI 10.4467/20844131KS.13.004.1159

Recenzje

Daniel Wojtucki, Kat i jego warsztat na Śląsku, Górnych Łużycach i w hrabstwie kłodzkim od początku XVI do połowy XIX wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014, 559 s.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 3, s. 549–550
Data publikacji online: 16 lutego 2015

In memoriam

In memoriam. Profesor Stanisław Grodziski (1929–2020) – rys naukowego portretu

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3,
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.032.12528