ARTYKUŁY

Sortuj według

Jak Józef Herman Osiński został obdarzony obliczem Lorda Kelvina. Proces poszlakowy

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 2, s. 45–60
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.013.10343

NAUKA BEZ GRANIC

Kleist vs. Musschenbroek – trudna droga do prawdy

Studia Historiae Scientiarum, 17 (2018), s. 275-340
Data publikacji online: 12 grudnia 2018
DOI 10.4467/2543702XSHS.18.011.9331