Artykuły

Sortuj według

O genezie i praktycznych aspektach funkcjonowania instytucji asesorów sądowych w świetle rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 4, s. 411–428
Data publikacji online: 31 marca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.15.024.4884

Themis clothed in Ermine. Some Remarks on the Jurisdiction Excercised by the Rector of Krakow Academy

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 1, s. 147–157
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.011.2252

Wincenty Szpor (1796–1856) i jego program wykładu umiejętności politycznych. Z dziejów Katedry Umiejętności Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 99-109
Data publikacji online: 2011

Artykuły recenzyjne

Uwagi nad książką: Marek Krzymkowski, Rada Stanu Księstwa Warszawskiego, wyd. Ars boni et aequi, Poznań 2011, s. 299

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 1, s. 63-69
Data publikacji online: 20 czerwca 2013
DOI 10.4467/20844131KS.13.006.1161

Recenzje

Recenzja książki Anny Stawarskiej-Rippel Elementy prywatne i publiczne w procesie cywilnym w świetle prac kodyfikacyjnych w Polsce (1918–1964). Studium historycznoprawne, Katowice 2015, ss. 436

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 4, s. 635–640
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.17.027.8565

In memoriam

Laudacja dla Pana Prof. dr hab. Stanisława Salmonowicza w związku z nadaniem tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 15 (2022), Zeszyt 4, s. 671-675
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.050.16747

Omówienia, recenzje, rozbiory

Artykuł recenzyjny monografii Grzegorza Smyka Administracja publiczna Królestwa Polskiego w latach 1864–1915

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 4, s. 375-379
Data publikacji online: 4 lutego 2013
DOI 10.4467/20844131KS.12.028.0929

In memoriam: Profesor Stanisław Płaza (1927–2006)

Otwarcie i prowadzenie spotkania poświęconego pamięci Profesora Stanisława Płazy

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 4, s. 642-643
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.17.028.8566