Artykuły

Sortuj według

The Discursive Image of Poland in Argentinean newspaper La Nación (2004–2016)

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 2 (234), s. 270–298
Data publikacji online: 28 października 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.018.9113