Artykuły

Sortuj według

The Legal Foundation of Religious Associations in Poland in the Interwar Period and Currently and Examples of their Activities

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 117–133
Data publikacji online: 6 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.007.6797

Sprawozdanie z XXV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Prawa pt.: Nauka i nauczanie prawa w przeszłości i współcześnie, Kraków 22–25 września 2014 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 3, s. 333–341
Data publikacji online: 20 października 2015

Organizacja Sodalicji Mariańskiej Studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1906–1939)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 2, s. 273–286
Data publikacji online: 14 listopada 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.017.2258

Recenzje

Kronika wydarzeń naukowych

Inne

IX Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego „Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 17–20 maja 2012 roku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 1, s. 77-82
Data publikacji online: 20 czerwca 2013