Artykuły

Sortuj według

Johann Peter Frank i Christoph Wilhelm Hufeland jako pionierzy profilaktyki medycznej z XVIII i XIX wieku

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 4, s. 47–70
Data publikacji online: 6 lutego 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.026.9517

Doktryna Johna Browna (1736-1788), jej geneza i recepcja w medycynie europejskiej w kontekście kształtowania się standardu klinicznego. Część pierwsza

Medycyna Nowożytna, 2018, Tom 24 (2018) Zeszyt 1, s. 7-28
Data publikacji online: 13 grudnia 2018
DOI 10.4467/12311960MN.18.001.9793

Z archiwów, bibliotek i muzeów

Wybrane kolekcje historyczne z zakresu historii medycyny i farmacji we współczesnych zbiorach muzealnych i bibliotekach naukowych Stambułu – część druga

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 2, s. 169-210
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.021.15378

Z archiwów, bibliotek i muzeów

Wybrane kolekcje historyczne z zakresu historii medycyny i farmacji we współczesnych zbiorach muzealnych i bibliotekach naukowych Stambułu – część pierwsza

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 1, s. 101-131
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.005.14218

Recenzje i omówienia

Studia

Doktryna Johna Browna (1736–1788), jej geneza i recepcja w medycynie europejskiej w kontekście kształtowania się standardu klinicznego. Część druga

Medycyna Nowożytna, 2018, Tom 24 (2018) Zeszyt 2, s. 7-35
Data publikacji online: 4 października 2018
DOI 10.4467/12311960MN.18.024.10490

Anachronica

Popularyzacja wiedzy medycznej w świetle czasopisma „Lekarz Wojskowy” (1920–1939)

Medycyna Nowożytna, Tom 25 (2019) Zeszyt 2, s. 69-102
Data publikacji online: 19 lutego 2020
DOI 10.4467/12311960MN.19.016.11835