Artykuły

Sortuj według

Dominique Jean Larrey i Polacy

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 3, s. 35-54
Data publikacji online: 25 września 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.023.10729

Recenzje i omówienia

„Prokrustowe łoże” – i coś więcej. Jean-Claude Dammame, Żołnierze Wielkiej Armii, Napoleon V, Oświęcim 2016

Medycyna Nowożytna, Tom 28 (2022) Zeszyt 1, s. 185-195
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/12311960MN.22.007.16215

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Wojskowa służba zdrowia w Królestwie Polskim 1815–1830 w świetle aktów wykonawczych

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 1, s. 117–131
Data publikacji online: 13 marca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.007.11623

Wyżywienie i zaopatrzenie farmaceutyczne chorych i rannych żołnierzy w 1815 roku w świetle Przepisów służby zdrowia wyjętych z ogólnego urządzenia Administracyi i Rachuby wewnętrznej dla Woyska Polskiego wszelkiej broni zatwierdzonego przez Komitet Woyskowy

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 3, s. 109–123
Data publikacji online: 28 września 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.022.12605

Studia

Lazarety armii francuskiej na północnym Mazowszu w 1806 i 1807 r.

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 2, s. 9-26
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.011.15239

Analityka

Walki o Warszawę 6–7 IX 1831 – oczami medyków widziane

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 1, s. 37-59
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.002.14215

Recenzje i omówienia

Lindsay Fitzharris, Rzeźnicy i lekarze. Makabryczny świat medycyny i rewolucja Josepha Listera, przekł. Łukasz Müller, „ZNAK”, Kraków 2018, ss. 318

Medycyna Nowożytna, Tom 25 (2019) Zeszyt 1, s. 193-208
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/12311960MN.19.012.10765

Studia

Urazy szczęk i twarzy w doświadczeniu chirurgicznym Dominika Jeana Larreya

Medycyna Nowożytna, Tom 25 (2019) Zeszyt 2, s. 7-24
Data publikacji online: 19 lutego 2020
DOI 10.4467/12311960MN.19.013.11832

Rany klatki piersiowej i serca w pracach Dominika Jeana Larreya

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 1, s. 9-32
Data publikacji online: 31 sierpnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.001.12617

Prace analityczne

Napoleon i zadżumieni w Jaffie – piękny obraz…, prawda niestety mniej piękna

Medycyna Nowożytna, Tom 25 (2019) Zeszyt 1, s. 53-76
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/12311960MN.19.003.10756

Michał Kaczkowski i jego praca O chorobie cholera morbus zwanej

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 2, s. 59-73
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.012.13354

Zaburzenia neurologiczne typu afazji w obserwacjach Dominika Jeana Larreya

Medycyna Nowożytna, 2018, Tom 24 (2018) Zeszyt 1, s. 31-45
Data publikacji online: 13 grudnia 2018
DOI 10.4467/12311960MN.18.002.9794