Joanna Lusek

Prace analityczne

Sortuj według

Między higieną szkolną a praktyką lekarską. Zadania lekarza szkolnego w Prusach (I poł. XX w.)

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 1, s. 35-49
Data publikacji online: 31 sierpnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.002.12618

Die Studenten jüdischer Konfession aus Schlesien an der medizinischen Fakultät der Universität Wien in den Jahren 1850 bis 1938 nach den Promotionsund Rigorosenprotokollen

Medycyna Nowożytna, 2018, Tom 24 (2018) Zeszyt 1, s. 47-79
Data publikacji online: 13 grudnia 2018
DOI 10.4467/12311960MN.18.003.9795