Artykuły

Sortuj według

Neurologia i psychiatria na wileńskim Uniwersytecie Stefana Batorego – do roku 1934 (czasów reorganizacji). Warunki funkcjonowania i kadra naukowa.

Issue 3, s. 55-71
Data publikacji online: 25 września 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.024.10730

Wileńska pediatria (1919–1939)

Issue 4, s. 67–79
Data publikacji online: 17 grudnia 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.028.12861

Prace analityczne

Grypa w polskich podręcznikach o chorobach zakaźnych, drugiej połowy XIX w. i okresu dwudziestolecia międzywojennego (do roku 1937)

Tom 28 (2022) Zeszyt 1, s. 151-170
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/12311960MN.22.004.16212

Prace Analityczne

Najstarsze miejskie szpitale polskiego Wilna (do 1939 r.)

Tom 27 (2021) Zeszyt 2, s. 47-63
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.013.15241

Recenzje i omówienia

Zbigniew Kopciński, Krzysztof Kopciński, Szpital wojskowy w Równem w latach 1919–1939, wyd. PWSZ, Głogów 2020, ss. 529, rec. Bożena Urbanek.

Tom 27 (2021) Zeszyt 1, s. 135-138
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.006.14219

Recenzje i omówienia

Maria J. Turos, Dominique Jean Larrey (1766–1842) chirurg  wielkiej armii, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2017, ss. 295 (rec. Bożena Urbanek)

Tom 24 (2018) Zeszyt 2, s. 209-212
Data publikacji online: 4 października 2018
DOI 10.4467/12311960MN.18.031.10497

Podróże za marzeniami. Kultura uzdrowiskowa w Europie, Bożena Płonka-Syroka, Paulina Suchecka, Wrocław 2021, ss. 131

Tom 27 (2021) Zeszyt 2, s. 223-224
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.019.15247

Małgorzata Stawiak-Ososińska, Sztuka położnicza dla kobiet. Kształcenie akuszerek na ziemiach polskich w dobie niewoli narodowej (1773–1914), DIG, Warszawa 2019, ss. 551

Tom 25 (2019) Zeszyt 1, s. 181-186
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/12311960MN.19.010.10763

Jan Bohdan Gliński, Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów  ofiar drugiej wojny światowej, t. 6, Wydawnictwo Dwa Światy, Warszawa 2018, ss. 233 (rec. Bożena Urbanek)

Tom 24 (2018) Zeszyt 2, s. 217-218
Data publikacji online: 4 października 2018
DOI 10.4467/12311960MN.18.033.10499

KRONIKA

Kronika

Issue 4, s. 207–231
Data publikacji online: 10 grudnia 2019

Prace analityczne

Dobroczynność w Wilnie w latach reaktywowania polskiej samorządności (1919–1927)

Tom 26 (2020) Zeszyt 1, s. 51-74
Data publikacji online: 31 sierpnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.003.12619

Kariery naukowe kobiet na Wydziale Lekarskim USB w Wilnie w okresie międzywojennym (1919–1939)

Tom 24 (2018) Zeszyt 1, s. 81-96
Data publikacji online: 13 grudnia 2018
DOI 10.4467/12311960MN.18.004.9796