Artykuły

Sortuj według

Neurologia i psychiatria na wileńskim Uniwersytecie Stefana Batorego – do roku 1934 (czasów reorganizacji). Warunki funkcjonowania i kadra naukowa.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 3, s. 55-71
Data publikacji online: 25 września 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.024.10730

Wileńska pediatria (1919–1939)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 4, s. 67–79
Data publikacji online: 17 grudnia 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.028.12861

Prace analityczne

Grypa w polskich podręcznikach o chorobach zakaźnych, drugiej połowy XIX w. i okresu dwudziestolecia międzywojennego (do roku 1937)

Medycyna Nowożytna, Tom 28 (2022) Zeszyt 1, s. 151-170
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/12311960MN.22.004.16212

Prace Analityczne

Najstarsze miejskie szpitale polskiego Wilna (do 1939 r.)

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 2, s. 47-63
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.013.15241

Recenzje i omówienia

Zbigniew Kopciński, Krzysztof Kopciński, Szpital wojskowy w Równem w latach 1919–1939, wyd. PWSZ, Głogów 2020, ss. 529, rec. Bożena Urbanek.

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 1, s. 135-138
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.006.14219

Recenzje i omówienia

Maria J. Turos, Dominique Jean Larrey (1766–1842) chirurg  wielkiej armii, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2017, ss. 295 (rec. Bożena Urbanek)

Medycyna Nowożytna, 2018, Tom 24 (2018) Zeszyt 2, s. 209-212
Data publikacji online: 4 października 2018
DOI 10.4467/12311960MN.18.031.10497

Podróże za marzeniami. Kultura uzdrowiskowa w Europie, Bożena Płonka-Syroka, Paulina Suchecka, Wrocław 2021, ss. 131

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 2, s. 223-224
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.019.15247

Małgorzata Stawiak-Ososińska, Sztuka położnicza dla kobiet. Kształcenie akuszerek na ziemiach polskich w dobie niewoli narodowej (1773–1914), DIG, Warszawa 2019, ss. 551

Medycyna Nowożytna, Tom 25 (2019) Zeszyt 1, s. 181-186
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/12311960MN.19.010.10763

Jan Bohdan Gliński, Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów  ofiar drugiej wojny światowej, t. 6, Wydawnictwo Dwa Światy, Warszawa 2018, ss. 233 (rec. Bożena Urbanek)

Medycyna Nowożytna, 2018, Tom 24 (2018) Zeszyt 2, s. 217-218
Data publikacji online: 4 października 2018
DOI 10.4467/12311960MN.18.033.10499

KRONIKA

Kronika

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4, s. 207–231
Data publikacji online: 10 grudnia 2019

Prace analityczne

Dobroczynność w Wilnie w latach reaktywowania polskiej samorządności (1919–1927)

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 1, s. 51-74
Data publikacji online: 31 sierpnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.003.12619

Kariery naukowe kobiet na Wydziale Lekarskim USB w Wilnie w okresie międzywojennym (1919–1939)

Medycyna Nowożytna, 2018, Tom 24 (2018) Zeszyt 1, s. 81-96
Data publikacji online: 13 grudnia 2018
DOI 10.4467/12311960MN.18.004.9796