Marta Piszczatowska

Z archiwów, bibliotek i muzeów

Sortuj według

Museums of Pioneers of Medicine and Nursing in London

Medycyna Nowożytna, 2018, Tom 24 (2018) Zeszyt 1, s. 99-110
Data publikacji online: 13 grudnia 2018
DOI 10.4467/12311960MN.18.005.9797

Z życia naukowego

IV Konferencja Naukowa, Dziedzictwo akademickie. Formy i kierunki partycypacji muzeów uczelni wyższych, Gdańsk, 23–25 października 2019 roku

Medycyna Nowożytna, Tom 25 (2019) Zeszyt 2, s. 161-164
Data publikacji online: 19 lutego 2020
DOI 10.4467/12311960MN.19.021.11840