Artykuły

Sortuj według

Musical Motifs in Hans Memling’s Last Judgment (The National Museum in Gdańsk, c.1471)

Studia z Dziejów Średniowiecza, 2018, Nr 22 (2018), s. 163-173
Data publikacji online: 13 grudnia 2018
DOI 10.4467/25442562SDS.18.011.9813