Artykuły

Sortuj według

Review of some research on the full-scale monitoring of civil engineering structures using GPS

Czasopismo Techniczne, 2015, Budownictwo Zeszyt 2-B (12) 2015, s. 229-239
Data publikacji online: 11 grudnia 2015
DOI 10.4467/2353737XCT.15.134.4171

Studenci zarządzania w turystyce o swoich studiach i aspiracjach zawodowych

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 1 (5) , s. 57-70
Data publikacji online: 2009

O metodologii w zarządzaniu. Refleksje w związku z książką „Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. Perspektywy i zagrożenia rozwoju”

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 1 (5) , s. 165-171
Data publikacji online: 5 października 2009

Zmiana organizacyjna w administracji państwowej w perspektywie historycznej – aspekty społeczno-kulturowe

International Journal of Contemporary Management, 2013, Numer 12(1), s. 202-211
Data publikacji online: 2013

Absolwenci Wydziału Zarządzania AGH o swoich studiach i aspiracjach zawodowych

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 3 (11) , s. 83-96
Data publikacji online: 2010

Wzór medialny specjalisty personalnego i samoocena przygotowania zawodowego absolwentów specjalności „zarządzanie kadrami”. Społeczno-kulturowe aspekty współpracy szkoły wyższej z pracodawcami

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 3 (11) , s. 97-108
Data publikacji online: 2010

Polish sociological traditions as an inspiration for a historical approach in management

International Journal of Contemporary Management, 2019, Numer 18 (1), s. 37-51
Data publikacji online: 18 kwietnia 2019
DOI 10.4467/24498939IJCM.19.002.10735

Omówienia, recenzje, rozbiory

Nieprofesjonalnie o książce "Profesjonalizacja administracji państwowej w Polsce 1919–1939. Uwarunkowania społeczne i kulturowe". Odpowiedź na artykuł recenzyjny Janusza Mierzwy

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 1, s. 85-96
Data publikacji online: 20 października 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.009.0910