Miłosz Bazelak

Artykuły

Sortuj według

Retoryka muzyczna baroku na przykładzie Psalmu XIII op. 27 Johannesa Brahmsa

Numer 39 (4/2018), s. 39-54
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.038.9739

The Musical Rhetoric of the Baroque on the Example of Johannes Brahms’ Psalm XIII Op. 27

Issue 39 (4/2018), s. 41-57
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.043.9744