Artykuły

Sortuj według

„Zmyślnie wykoncypowana, postmodernistyczna zabawka”. Muzyka Pawła Mykietyna wobec kategorii postmodernizmu i konstruktywizmu na przykładzie III Symfonii na alt i orkiestrę

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 39 (4/2018), s. 55-78
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.039.9740

“Cleverly Devised, Postmodern Toy”: Paweł Mykietyn’s Music in the Category of Postmodernism and Constructivism on the Example of III Symphony for Alto and Orchestra

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Issue 39 (4/2018), s. 59-85
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.044.9745