Anna Piecuch

Artykuły

Sortuj według

Muzyka w marketingu politycznym na przykładzie polskich kampanii prezydenckich (1995–2015)

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 39 (4/2018), s. 79-104
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.040.9741

Music in the Political Marketing on the Example of Polish Presidential Campaigns (1995–2015)

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Issue 39 (4/2018), s. 87-113
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.045.9746