Artykuły

Sortuj według


Liberty in Jean-Jacques Rousseau: between the Ancient and the Modern

Zeszyt specjalny, wersja anglojęzyczna 2017, s. 39–61
Data publikacji online: 14 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.16.034.6972

Wolność w ujęciu Jana-Jakuba Rousseau: pomiędzy starożytnymi a nowożytnymi

Zeszyt 2, s. 211–232
Data publikacji online: 19 września 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.010.5330

O kompleksach historyków i nowej, absolutnej niewiedzy: po co i jak uczyć prawników historii?

Zeszyt 3, s. 319–325
Data publikacji online: 20 października 2015
DOI 10.4467/20844131KS.15.019.3996

The Edition and Publication of Historical Sources in Poland from the Perspective of Historians of Political and Legal Thought

Tom 7, Zeszyt 3, s. 517–525
Data publikacji online: 16 lutego 2015
DOI 10.4467/20844131KS.14.038.3103

O zaletach umysłowości „jeża”: wokół esejów Isaiaha Berlina

Tom 3, s. 257-270
Data publikacji online: 2011

Książę Niccolò Machiavellego, czyli o podobieństwie pendulum i speculum

Tom 5, Zeszyt 1, s. 27-40
Data publikacji online: 20 października 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.005.0906

Intricacies of Practical Wisdom: Or Why Would Aristotle Vote for Pericles Rather Than Lenin?

Zeszyt 3, s. 321–341
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.022.9048

In memoriam

Re bene gesta. Profesor Michał Jaskólski (1946–2022)

Zeszyt 4, s. 677-682
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20844131KS.22.051.16748