Artykuły

Sortuj według

Przepisy karne ustawy o prawie autorskim z 1926 roku w pracach ustawodawczych i praktyce sądowej. Naddruk – plagiat – strona podmiotowa – sankcje karne

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, , Zeszyt 1, s. 31–57
DOI 10.4467/20844131KS.21.003.13270

Wybrane projekty pokoju powszechnego w Europie od XV do XVII wieku  jako remedium na problem wojen religijnych

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 2, s. 145-183
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.006.10667

Polskie ustawy o zwalczaniu przestępczości urzędniczej z lat 1920–1921

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 2, s. 169-204
Data publikacji online: 29 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.015.12058

Przepisy karne ustawy o prawie autorskim z 1926 roku. Historia powstania – charakterystyka ogólna. Art. 61 i jego znaczenie dla późniejszych regulacji

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 4, s. 541–565
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.041.9483

Kronika wydarzeń naukowych

O sposobach wykorzystania źródeł w pracy historyka prawa i ich krytycznych edycjach w 90. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Grodziskiego. Konferencja naukowa „Łączą nas źródła” (Kraków, 19 września 2019 r.)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 1, s. 105-110
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.009.11775

Obchody jubileuszu polskiego sejmu dwuizbowego w Piotrkowie Trybunalskim (5–6 X 2018). Konferencja naukowa „Od Piotrkowa do Warszawy. 550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej”

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4, s. 655-658
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.036.11654

Recenzje