Varia

Sortuj według

Zbiory Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy w dwudziestoleciu międzywojennym. W setną rocznicę powrotu miasta do Polski

Santander Art and Culture Law Review, 1/2020 (6), s. 97-114
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/2450050XSNR.20.006.12390

WYDARZENIA

Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ochrona zbiorów bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 240-242
Data publikacji online: 31 października 2018

Varia

Księga inwentarzowa księgozbioru hrabiów Skórzewskich z Lubostronia – zachowana

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), s. 117-130
Data publikacji online: czerwiec 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.006.10807