Artykuły

Sortuj według

(A)heroizm życia codziennego (na przykładzie wybranych utworów współczesnej literatury rosyjskiej)

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2018, Tom XIV, s. 285-304
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561KSR.18.014.9372

Część III. Konteksty literackie i językowe

Zapomnienie a pamięć zmanipulowana („Granica zapomnienia” Siergieja Lebiediewa)

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, s. 203-216
Data publikacji online: 9 listopada 2022
DOI 10.4467/25439561KSR.22.015.16367

WĄTKI HISTORII I KULTURY

Algorytm cyberwojny w kulturze masowej zglobalizowanego świata współczesnej antyutopii rosyjskiej (S.N.U.F.F. Wiktora Pielewina).

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2019, Tom XV, s. 221-239
Data publikacji online: 23 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561KSR.19.010.11312