Artykuły

Sortuj według

Christmas ESP lessons

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2022, Zeszyt 11 (2022), s. 23-47
Data publikacji online: 14 września 2022

II. PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW AUTENTYCZNYCH W NAUCZANIU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Using YouTube in the classroom

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2020, Zeszyt 10 (2020), s. 61-74
Data publikacji online: 2020

Użycie materiałów autentycznych na lektoracie dla studentów fizyki – II stopień studiów

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2020, Zeszyt 10 (2020), s. 75-76
Data publikacji online: 2020

Roller coaster physics

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2020, Zeszyt 10 (2020), s. 77-86
Data publikacji online: 2020

The fizz-ics of champagne

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2020, Zeszyt 10 (2020), s. 87-97
Data publikacji online: 2020

The truth about Santa

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2020, Zeszyt 10 (2020), s. 99-108
Data publikacji online: 2020

WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW AUTENTYCZNYCH

Can war be funny?

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2018, Zeszyt 8 (2018) , s. 13-22
Data publikacji online: 21 grudnia 2018

Vampires: Folklore, fantasy and fact 

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2018, Zeszyt 8 (2018) , s. 23-31
Data publikacji online: 27 grudnia 2018

When art meets the cinema 

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2018, Zeszyt 8 (2018) , s. 33-43
Data publikacji online: 27 grudnia 2018

The master of suspense 

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2018, Zeszyt 8 (2018) , s. 45-59
Data publikacji online: 27 grudnia 2018

Still one language?  Why Brits and Americans swear differently 

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2018, Zeszyt 8 (2018) , s. 61-71
Data publikacji online: 27 grudnia 2018