Artykuły

Sortuj według

Les editions de sources historiques et juridiques en tant que bien culturel national polonais

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 3, s. 405–417
Data publikacji online: 16 lutego 2015
DOI 10.4467/20844131KS.14.030.3095

Prawo celem polityki w Polsce Jagiellonów

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 1, s. 159–168
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.008.2249

Pożegnanie uczonego i wychowawcy młodzieży (mowa pogrzebowa)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 2, s. 13-16
Data publikacji online: 2008

O prorodzinną ustawę podatkową w 1992 r.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 2, s. 253-260
Data publikacji online: 2008

Ustawy okołokonstytucyjne Sejmu Wielkiego z 1791 i 1792 roku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 3, s. 247–258
Data publikacji online: 28 marca 2014
DOI 10.4467/20844131KS.13.014.1608

Henryk Olszewski jako badacz staropolskiego parlamentaryzmu

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 17-25
Data publikacji online: 2011

Laudacja Profesora Stanisława Grodziskiego na uroczystości odnowienia jego doktoratu po pięćdziesięciu latach

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 1, s. XI-XV
Data publikacji online: 20 października 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.001.0902

Unions in Medieval Church Law as the Basis for Description of the Legal Nature of the Polish-Lithuanian Union

, s. 257–271
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.019.12515

Unions in Medieval Church Law as the Basis for Description of the Legal Nature of the Polish-Lithuanian Union

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 257–271
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.019.12515

Wybrane projekty pokoju powszechnego w Europie od XV do XVII wieku  jako remedium na problem wojen religijnych

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 2, s. 145-183
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.006.10667

Źródła do dziejów historii prawa

Referat Adama Vetulaniego na posiedzeniu Zespołu wyłonionego przez Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk dla opracowania planu wydawnictw historyczno- prawnych

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 3, s. 527–540
Data publikacji online: 16 lutego 2015

Kronika wydarzeń naukowych

Laudacja na uroczystość 90. rocznicy urodzin Profesora Stanisława Grodziskiego. Konferencja naukowa „Łączą nas źródła” (Kraków, 19 września 2019 r.)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 1, s. 97-100
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.007.11773

Recenzje

Kronika wydarzeń naukowych

Profesor Claudio Finzi (1939–2021) in memoriam

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 3, s. 451-451
Data publikacji online: 3 września 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.040.14105

In memoriam

Profesor Laurent Waelkens (1953–2020) in memoriam

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 4, s. 549-551
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.039.12764

In memoriam: Profesor Stanisław Płaza (1927–2006)

Wspomnienie o Profesorze Stanisławie Płazie

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 4, s. 658–661
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.17.032.8570