Artykuły

Sortuj według

Ocena jakości przestrzeni publicznych III Kampusu UJ z użyciem techniki crowdsensingu

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 162, s. 89– 123
Data publikacji online: 30 listopada 2020
DOI 10.4467/20833113PG.20.014.13101

Baseny i kąpieliska geotermalne w Islandii jako element przestrzeni publicznej. Rozwiązania funkcjonalne, przestrzenne i krajobrazowe sprzyjające kontaktom społecznym

Środowisko Mieszkaniowe, 2018, 24/2018, s. 130-141
Data publikacji online: 8 stycznia 2019
DOI 10.4467/25438700SM.18.065.9655