Artykuły

Sortuj według

Migracje z ziem polskich w XIX wieku we współczesnych podręcznikach do historii dla szkoły podstawowej

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 1 (179), s. 225–238
Data publikacji online: maj 2021
DOI 10.4467/25444972SMPP.21.010.13322

Polish Americans’ reception of the „Solidarity” immigration cohort

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 4 (170), s. 31–43
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.044.9446

Recenzje

Polskie Chicago oczyma polonijnych historyków

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 2 (176), s. 369-374
Data publikacji online: 7 sierpnia 2020
DOI 10.4467/25444972SMPP.20.023.12339