Artykuły

Sortuj według

Początek i przebieg konfliktów etnicznych w byłej Jugosławii w latach 90. XX wieku w oczach emigrantów z Bałkanów

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2020, Tom XXIX, s. 99-118
Data publikacji online: 22 czerwca 2020
DOI 10.4467/2543733XSSB.20.008.12195

Czechy i Słowacja. Rożne wymiary obywatelskości

„Nikdo nic neví”, czyli krótka historia czeskocieszyńskiego słupa granicznego

Wschodnioznawstwo, 2021, Tom 15, s. 113-137
Data publikacji online: 22 grudnia 2021
DOI 10.4467/20827695WSC.21.006.14713

Inne

Recenzja monografii: Marta Cobel-Tokarska, Marcin Dębicki, Słowo i terytorium. Eseje o Europie Środkowej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017, ss. 269

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2018, Tom XXVII, s. 193-196
Data publikacji online: 10 grudnia 2018