Artykuły

Sortuj według

A rising tide of wealth inequalities

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 59–68
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.004.5585

Budowanie marki prestiżowej na przykładzie wybranych azjatyckich koncernów technologicznych

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 18, s. 47-62
Data publikacji online: 20 listopada 2020
DOI 10.4467/23538724GS.20.034.12871

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO HANDLU I FINANSÓW

Country-specific factors of accumulating private wealth – evidence from international students’ essays

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 312–322
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.022.9395