Lucyna Płaszewska-Żywko

Adres do korespondencji: Lucyna Płaszewska-Żywko, Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM, ul. Kopernika 25, 31-501 Kraków

Artykuły

Sortuj według

Projekt HCEU wsparciem dla przejrzystości i uznawania kwalifikacji w sektorze opieki zdrowotnej w Europie

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 2, s. 79–85
Data publikacji online: lipiec 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.009.9079