Małgorzata Szkup

Adres do korespondencji: Małgorzata Szkup, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Zakład Pielęgniarstwa, ul. Żołnierska 48, 71-210 Szczecin, tel./fax. 091 48 00 910/ 091 48 00 905

Artykuły

Sortuj według

Ocena ryzyka wystąpienia agresji wśród pacjentów zgłaszających się do placówek medycznych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 2, s. 119–124
Data publikacji online: lipiec 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.014.9084