Artykuły

Sortuj według

Weltliche oder konfessionelle Schule? Der Streit um den Religionsunterricht in der Donaumonarchie nach der Ära des Liberalismus

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 31–47
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.003.6793

Józef Reinhold (1884–1928) – „zapomniany” profesor prawa karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 2, s. 263–272
Data publikacji online: 14 listopada 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.019.2260

The Constitution of the Duchy of Warsaw 1807. Some remarks on occasion of 200 year anniversary of its adoption

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 2, s. 163-174
Data publikacji online: 2008

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za bezprawne działania jego organów według ABGB w świetle wykładni Sądu Najwyższego (1918–1939). Przyczynek do dziejów austriackiej tradycji prawnej w Polsce

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 4, s. 295-305
Data publikacji online: 4 lutego 2013
DOI 10.4467/20844131KS.12.023.0924

Opinie profesorów i doktorów Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego jako źródło badań nad stosowaniem Kodeksu Napoleona w Wolnym Mieście Krakowie

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 3, s. 303-319
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.022.12519

Namiestnictwo galicyjskie (1867–1914). Organizacja i zadania    

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 1, s. 137–167
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.007.8578

Artykuły recenzyjne