Edycje i przekłady

Sortuj według

Kopie listów jezuity Sarbiewskiego oraz najjaśniejszego Księcia Janusza Radziwiłła. Transkrypcja i tłumaczenie Aleksandra Golik-Prus

Terminus, 2010, Tom XII zeszyt 22 , s. 231-242
Data publikacji online: 22 czerwca 2011