Artykuły

Sortuj według

Na pograniczu kultur: emblematyka i antyk jako główne pierwiastki konstruujące hybrydyczne XVII-wieczne dzieło Sphinx Samosonica…

Terminus, 2012, Tom XIV zeszyt 25, s. 191-217
Data publikacji online: 10 listopada 2012
DOI 10.4467/20843844TE.12.009.0472

Artykuły

The Readership of Zodiacus vitae in Early Modern Poland, Pomerania and Silesia

Terminus, 2022, Tom 24, zeszyt 2 (63), s. 123-136
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843844TE.22.007.15665