Artykuły

Sortuj według

Undue Payment in the Polish Code of Obligations of 1933 as Compared with Other Regulations of That Time

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Zeszyt specjalny, wersja anglojęzyczna 2017, s. 63–94
Data publikacji online: 14 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.16.035.6973

Nienależne świadczenie w polskim Kodeksie zobowiązań z 1933 r. na tle porównawczym

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 1, s. 67-95
Data publikacji online: 14 czerwca 2016
DOI 10.4467/20844131KS.16.004.5076

Argumentacja historyczno-prawna w orzecznictwie Izby Lordów przełomu XX i XXI wieku na przykładzie nawiązań do sprawy Moses v. MacFerlan  z 1760 roku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 2, s. 199–214
Data publikacji online: 7 września 2015
DOI 10.4467/20844131KS.15.012.3818

Angielska doktryna promissory estoppel a polska klauzula nadużycia prawa

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 2, s. 395–404
Data publikacji online: 14 listopada 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.012.2253

Dzieje doktryny actio personalis moritur cum persona w angielskim common law

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 37-49
Data publikacji online: 2011

Instytucja niesłusznego zbogacenia w polskim Kodeksie zobowiązań z 1933 r. na tle współczesnych kodyfikacji

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 4, s. 307-328
Data publikacji online: 4 lutego 2013
DOI 10.4467/20844131KS.12.024.0925

Recenzje

Łukasz Jan Korporowicz. Prawo rzymskie w Anglii w XVIII wieku. Nauczanie, studia, nauka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019, stron 237

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, , Zeszyt 1, s. 123–125
DOI 10.4467/20844131KS.21.010.13277