Artykuły

Sortuj według

Wczesnonowożytna medycyna, historia naturalna i filozofia przyrody (XVI–XVIII w.): miejsca spotkania, miejsca konfliktu

Medycyna Nowożytna, 2018, Tom 24 (2018) Zeszyt 3 (suplement), s. 5-9
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/12311960MN.18.011.10177

POLEMIKI I REFLEKSJE

Refleksje nad historią nauki na marginesie książki Stefana Zameckiego Życie wśród innych, Warszawa 2019

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 1, s. 135–147
Data publikacji online: 13 marca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.008.11624