Studia

Sortuj według

Milton J. Rosenau (1869–1946) i strategia zarządzania lękiem w sferze zdrowia publicznego

Tom 27 (2021) Zeszyt 1, s. 9-34
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.001.14214

Studia

Siedemnastowieczne źródła ideologii zdrowia publicznego

Tom 24 (2018) Zeszyt 3 (suplement), s. 85-98
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/12311960MN.18.016.10182