Artykuły

Sortuj według

Nauki historycznoprawne w latach 60. XX w. – organizacja badań

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 4, s. 355-373
Data publikacji online: 4 lutego 2013
DOI 10.4467/20844131KS.12.027.0928