Artykuły

Sortuj według

Założenia aksjologiczne ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 1, s. 1–18
Data publikacji online: 7 marca 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.001.8273

Sympozjum naukowe „Wiara i małżeństwo. Czy pożądana jest zmiana prawa?”, Kraków, 19 listopada 2015 roku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 9 (2016), Zeszyt 1, s. 153-156
Data publikacji online: 15 czerwca 2016

Sympozjum naukowe „Granice prawa do sakramentów. Między Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1917 roku a Kodeksem z 1983 roku”, Kraków, 16 listopada 2017 roku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 4, s. 587–589
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.044.9486

Kronika wydarzeń naukowych

Sprawozdanie z Sympozjum Naukowego „Biorę sobie Ciebie za żonę/męża…? Co dzisiaj mają na myśli narzeczeni?”, Kraków, 15 listopada 2018 roku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 1, s. 117-119
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.012.11778

Recenzje

Kronika naukowa za rok 2013

X Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego, „Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczpospolitej”, Myczków–Polańczyk, 23–25 kwietnia 2013 roku

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 4, s. 679–681
Data publikacji online: 12 maja 2015

Kronika wydarzeń naukowych

Inne

Agata Gumieniak, Prawo jako integralny element ładu społecznego w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 4, s. 153-155
Data publikacji online: 15 czerwca 2012