Artykuły

Sortuj według

Landscape dominant element – an attempt to parameterize the concept

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 1, s. 35–62
Data publikacji online: 31 stycznia 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.004.10044

Dominanta krajobrazowa – próba parametryzacji pojęcia

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2019, Volume 1, s. 209–238
Data publikacji online: 28 czerwca 2019
DOI 10.4467/00000000PUA.19.017.10019