Artykuły

Sortuj według

Early Soviet medicine: digital and narrative utopias

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4, s. 83–106
Data publikacji online: 10 grudnia 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.032.11040

Education Management as an Exact Science (Russia, First Half of the Nineteenth Century)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 4, s. 93–114
Data publikacji online: 6 lutego 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.028.9519

ARTYKUŁY

Polish medicine in the Russian Empire in the first third of the 19th century

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 2, s. 61–78
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.014.10344