KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Sortuj według

Leki do oczu i ich sporządzanie w świetle dziewiętnastowiecznych podręczników do receptury

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 2, s. 89–103
Data publikacji online: 25 czerwca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.014.11995

Kołaczki (trochisci, pastilli), morsele (morsuli, tabellae) i krążki (rotulae, orbiculi) jako stałe doustne postaci leku w świetle dziewiętnastowiecznych podręczników do receptury

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 4, s. 123–137
Data publikacji online: 6 lutego 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.030.9521