Artykuły

Sortuj według

The USSR’s Politics of History toward the Slavic Countries of the Eastern Bloc: Formal and Institutional Frameworks. 1945–1989

Issue 4, s. 61–81
Data publikacji online: 10 grudnia 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.031.11039

RECENZJE

KRONIKA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IHN PAN W 2021 ROKU

Działalność Pracowni Historii Idei Humanistycznych i Społecznych Instytutu Historii Nauki PAN w 2021 r.

Issue 3, s. 187-196
Data publikacji online: 3 października 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.032.16335

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IHN PAN W 2022 ROKU

Działalność Pracowni Historii Idei Humanistycznych i Społecznych Instytutu Historii Nauki PAN w 2022 r.

Issue 3, s. 271–278
Data publikacji online: 16 października 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.040.18420