Artykuły

Sortuj według

The USSR’s Politics of History toward the Slavic Countries of the Eastern Bloc: Formal and Institutional Frameworks. 1945–1989

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4, s. 61–81
Data publikacji online: 10 grudnia 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.031.11039

RECENZJE

Historyk czy szpieg? – zachodni historycy w sowieckich archiwach. Sheila Fitzpatrick, A Spy in the Archives. A Memoir of Cold War Russia, I.B. Taurus, London-New York 2014, ss. 346

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 4, s. 141–152
Data publikacji online: 6 lutego 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.031.9522

KRONIKA

Obrady polsko-rosyjskiego okrągłego stołu nad historią nauki i kształcenia w Imperium Rosyjskim

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3,
Data publikacji online: 17 września 2021