Artykuły

Sortuj według

Poselstwo króla Anglii na sejmie w 1637 roku w sprawie likwidacji gdańskiego stempla na angielskie sukno

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 7, Zeszyt 1, s. 193–200
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20844131KS.14.014.2255

Rola legacji i propozycji królewskiej w procedurze ustawodawczej na sejmach walnych koronnych za panowania Zygmunta III Wazy

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 2, s. 91-119
Data publikacji online: 2008

Vicarius regis. Rola arcybiskupa gnieźnieńskiego pod nieobecność króla elekcyjnego

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 89-98
Data publikacji online: 2011

Early Modern Polish Parliamentarism (16th–18th C.): Directions of the Newest Research

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 1, s. 35–45
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.002.8574

Artykuły recenzyjne

Artykuł recenzyjny książki Jana Sowy Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Universitas, Kraków 2012

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 3, s. 285–301
Data publikacji online: 28 marca 2014
DOI 10.4467/20844131KS.13.018.1612

Recenzje

Uwagi po lekturze książki autorstwa Andrzeja Korytki „Na których opiera się Rzeczpospolita”. Senatorowie koronni za Władysława IV Wazy, Olsztyn 2015, 484 ss.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 1, s. 105-109
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.012.10746

In memoriam: Profesor Stanisław Płaza (1927–2006)

Profesor Stanisław Płaza jako dydaktyk

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 4, s. 662–665
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.17.033.8571

Omówienia, recenzje, rozbiory