Artykuły

Sortuj według

Levinsonowskie Marzenie w odniesieniu do ojcostwa. Badanie studentów w fazie nowicjatu

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 4, s. 71–90
Data publikacji online: 6 lutego 2019
DOI 10.4467/20843879PR.18.023.9952