CV:

Centrum Badań na Rozwojem Osobowości, Uniwersytet SWPS, Poznań

Artykuły

Sortuj według

Levinsonowskie Marzenie w odniesieniu do ojcostwa. Badanie studentów w fazie nowicjatu

Psychologia Rozwojowa, 2018, Tom 23, Numer 4, s. 71–90
Data publikacji online: 6 lutego 2019
DOI 10.4467/20843879PR.18.023.9952

Artykuły empiryczne

Development and Validation of the Questionnaire of the Vision of Own Parenting (QVOP)

Psychologia Rozwojowa, Ahead of print, Tom 27, Numer 1, s. 39-65